Březen 2015

Rodinný dům – Zděný, nebo dřevostavba?

24. března 2015 v 9:14 | 3Dnavrhy.cz |  Interiéry
Každý, kdo přemýšlí o koupi, nebo výstavbě rodinného domu se určitě setkal s nabídkou jak klasických zděných staveb, tak v současnosti propagovaných dřevostaveb. Jenže pro kterou z nich se rozhodnout? Tuhle otázku slýcháme čím dál častěji. Pojďme si jen stručně shrnout výhody a úskalí těchto základních materiálů.
Dřevo je bezpochyby přírodní, plně obnovitelný ekologický a tradiční materiál používaný lidstvem odpradávna pro své dobré vlastnosti, snadnou opracovatelnost a dostupnost i pro nižší vrstvy obyvatelstva. Širokého rozšíření ve stavebnictví zaznamenal zejména v lidové architektuře ve formě roubených domů případně na severozápadě našeho území v podobě hrázděných staveb. Jeho výhodou jsou dobré tepelně izolační vlastnosti, proto jsou dřevěné domy i pocitově příjemné a teplé. Rychle se ohřejí a rychle také vychladnou. Když je dřevo v suchu, tak je v pohodě! Myslíme tím, že vydrží třeba i staletí. Běda ale, když zvlhne! Téměř okamžitě se do něj pustí plísně a dřevokazné houby a zároveň dřevokazný hmyz. To se bohužel děje nejčastěji v místech, kde se nosné prvky dotýkají základů, tedy kde je největší zatížení a jsou nejhůře přístupné, tedy téměř neopravitelné! Přítrž dřevostavbám víceméně udělaly reformy Marie Terezie a Josefa II. Kteří nařídili nejprve, že všechny komíny musí být zděné (do té doby se běžně používaly proutěné dýmníky vymazané hlínou) a posléze vymezily i domy, které musely být nespalné, tedy zděné! Jak všichni víme - dřevo hoří!
Od té doby stavíme hlavně z cihel a kamene. Materiál rovněž přírodní, ovšem není obnovitelný, pro jeho získání a přepravu musíme vynaložit mnohem více energie na jeho těžbu, zpracování a vypálení. Zděné domy jsou tedy těžší, dražší ale neshoří, lépe odolávají větru, pokud zvlhnou také jim to nesvědčí, ale vydrží poměrně dlouho na to, abychom měli čas provést jejich opravu. Jejich trvanlivost je doložená hojnými příklady z dob gotiky a románské kultury u nás, nebo i z antiky, starého Egypta či střední Ameriky podíváme-li se do světové historie.
Co z toho všeho plyne? Dřevostavba je pro Ty z nás, kteří mají ekologické smýšlení, chtějí respektovat přírodu, dům staví pro sebe a netrápí se moc tím, co se s ním stane za padesát let. Mám-li takový dům, měl bych velmi bedlivě sledovat jeho stav a úpěnlivě kontrolovat, zda někde nedochází k zatékání, vzlínání vlhkosti ze základů, nebo zda někde uvnitř konstrukcí nedochází k úniku vody z vodovodních čí kanalizačních trubek. Pokud ano, okamžitě závadu odstranit. Od dřevostavby by jsme také měli očekávat nižší pořizovací cenu. Dřevo pro stavbu by mělo být ideálně vysušené, bohužel často tomu tak není, v takovém případě však musíme počítat s tím, že budou jednotlivé prvky vysychat a kroutit se, tedy že stavba bude pracovat a může i praskat. Obecně kritérium ceny a určité kvality naplňují typové rodinné domy z katalogů výrobců dřevostaveb, kteří mají zpracované a promyšlené všechny detaily. Příprava atypického projektu rodinného domu je poměrně náročná a zpravidla cenově nakonec nepřiměřeně vysoká. Dřevostavba je také poměrně lehká a špatně odolává větru.

Zděný dům by tedy měl být trvanlivější, neshoří, odolá větru a bouřím, bude se pomalu vytápět, ale také pomaleji chladne tzn. má velkou akumulaci tepla. Počítat by jsme měli s vyšší pořizovací cenou. Odměnou nám budou zdi, do kterých si můžeme klidně bouchnout bez zvláštního dutého zvuku, můžeme na ně pověsit téměř cokoliv. Díky dlouhé tradici umí poměrně kvalitně takový dům postavit převážná většina řemeslníků. Není tedy problém zajistit výstavbu jakéhokoliv domu ať už typového, nebo atypického. Další diskuzí by mohlo být jaké zdivo zvolit, Na trhu jich je celá řada, ale to už zase někdy jindy.